Portfolio

Ik ben aan de Universiteit van Amsterdam (U.v.A.) opgeleid tot arts en psychiater/psychotherapeut (sinds 1991 ingeschreven in met medisch specialisten dossier). Na het afronden van mijn specialisatie heb ik 14 jaar bij het UMCU, afdeling psychiatrie gewerkt. De jaren na mijn promotie (1995; de rol van de CCK-b receptor bij paniekstoornissen) was ik als universitair hoofddocent (UHD) en waarnemend opleider aan deze afdeling verbonden.

Vanaf 2004 ben ik als opleider psychiatrie werkzaam bij Meerkanten –Ermelo-, na de fusie met Zon en Schild –Amersfoort- als opleider van heel GGz-Centraal, een opleiding  met rond de 50 artsen in opleiding tot psychiater. Naast mijn opleiderschap bekleed ik een aantal bestuursfuncties (zie onder). Ik werk dus 4 dagen per week voor GGZ Centraal en 1 dag in mijn eigen praktijk.

Ik heb een bijzondere interesse voor religie en levensbeschouwing (bestuurslid Psychiatrie en religie) en film (bestuurslid Psychiatrie en film) .

Mijn expertise bevindt zich m.n. op het gebied van de psychodiagnostiek, behandeling van angst, dwang en stemmingsstoornissen en psychotherapie. En ben gespecialiseerd in Tranference- Focussed Psychotherapy (TFP).

Bestuursfuncties

 • Afgevaardigde voor de Nederlandse vereniging voor psychiatrie (NVvP) in de Union Européene des Médecins Specialistes (UEMS)
 • Afgevaardigde voor de Nederlandse vereniging voor psychiatrie (NVvP) in de Registratiecommissie Geneeskundig specialisten (RGS)
 • Lid visitatiecommissie Psychiatrie
 • Vertegenwoordiger OOR Midden Nederland voor de psychiatrie
 • Lid programmacommissie landelijk onderwijs Psychiatrie
 • Bestuurslid en oprichter Stichting Psychiatrie en Film
 • Lid bestuur Stichting Psychiatrie en Religie.

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie(NVvP)
 • Koninklijke Maatschappij voor Geneeskunde (KNMG).
 • American Psychiatric Association (APA).
 • World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP)
 • World Psychiatric Association (WPA) section education
 • Stichting Psychiatrie en Religie.
 • Stichting Psychiatrie en Film